"بخش اوّل جدول عناوين مقالات منتشرۀ اين وبلاگ

  را در ادامـــه مطلب بخوانيـــــد" 


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط درخشش پنهــــان در چهارشنبه ۸ مهر۱۳۹۴ و ساعت 21:17 |

"بخش دوّم جدول عناوين مقالات منتشرۀ اين وبلاگ

  را در ادامـــه مطلب بخوانيـــــد"


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط درخشش پنهــــان در چهارشنبه ۸ مهر۱۳۹۴ و ساعت 21:13 |

قابل توجّه مراجعين وبلاگ :

خواننـــدگان وبلاگ مي تواننــد تصـاوير مرتبـط  

با مقـالات را از طريق ايميل دريافت نماينــد .

 

"عناوین دارای شمـاره بیانگر مقالاتی هستند که 

 در چند قسمت درج شده اند."

"بخش سوّم جدول عناوين مقالات منتشرۀ اين وبلاگ

  را در ادامـــه مطلب بخوانيـــــد"

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط درخشش پنهــــان در شنبه ۷ دی۱۳۹۲ و ساعت 18:27 |

" آزولا ؛ مشخصات، کاربردها و کنترل 2" :

"Azolla : introduce , utilities and control 2"

 

گردآوری و تدوین :

اسماعیل پورکاظم ؛ کارشناس ارشد زراعت،  

مدرّس دانشگاه جامع علمی کاربردی گیلان


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط درخشش پنهــــان در چهارشنبه ۱۷ تیر۱۳۹۴ و ساعت 9:22 |

" زراعت گیاه غدّه ای تارو 4" ؛

 "Taro growing 4"

 

گردآوری و تدوین :

اسماعیل پورکاظم ؛ کارشناس ارشد زراعت،  

مدرّس دانشگاه جامع علمی کاربردی گیلان


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط درخشش پنهــــان در چهارشنبه ۱۷ تیر۱۳۹۴ و ساعت 9:5 |

" زراعت گیاه غدّه ای تارو 3" ؛

 "Taro growing 3"

 

گردآوری و تدوین :

اسماعیل پورکاظم ؛ کارشناس ارشد زراعت،  

مدرّس دانشگاه جامع علمی کاربردی گیلان


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط درخشش پنهــــان در چهارشنبه ۱۷ تیر۱۳۹۴ و ساعت 8:57 |

" زراعت گیاه غدّه ای تارو 2" ؛

 "Taro growing 2"

 

گردآوری و تدوین :

اسماعیل پورکاظم ؛ کارشناس ارشد زراعت،  

مدرّس دانشگاه جامع علمی کاربردی گیلان


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط درخشش پنهــــان در چهارشنبه ۱۷ تیر۱۳۹۴ و ساعت 8:47 |

" زراعت گیاه غدّه ای تارو 1" ؛

 "Taro growing 1"

 

گردآوری و تدوین :

اسماعیل پورکاظم ؛ کارشناس ارشد زراعت،  

مدرّس دانشگاه جامع علمی کاربردی گیلان 


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط درخشش پنهــــان در چهارشنبه ۱۷ تیر۱۳۹۴ و ساعت 8:29 |

" آزولا ؛ مشخصات، کاربردها و کنترل 1":

"Azolla : introduce , utilities and control 1"

 

گردآوری و تدوین :

اسماعیل پورکاظم ؛ کارشناس ارشد زراعت،  

مدرّس دانشگاه جامع علمی کاربردی گیلان


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط درخشش پنهــــان در چهارشنبه ۱۷ تیر۱۳۹۴ و ساعت 8:14 |

"رشادی؛ ارگانیزم مدل در پژوهش های بیولوژی گیاهی" :

"Arabidopsis as model organism for biology studies"

 

گردآوری و تدوین :

اسماعیل پورکاظم ؛ کارشناس ارشد زراعت،  

مدرّس دانشگاه جامع علمی کاربردی گیلان

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط درخشش پنهــــان در سه شنبه ۲۵ فروردین۱۳۹۴ و ساعت 19:3 |

"سِزبانیا ؛ کود سبز شالیزار 2" :  

"Sesbania ; paddy`s green manure 2"

 

گردآوری و تدوین :

اسماعیل پورکاظم ؛ کارشناس ارشد زراعت،  

مدرّس دانشگاه جامع علمی کاربردی گیلان


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط درخشش پنهــــان در چهارشنبه ۲۹ بهمن۱۳۹۳ و ساعت 16:55 |

"سِزبانیا ؛ کود سبز شالیزار 1" :  

"Sesbania ; paddy`s green manure 1"

 

گردآوری و تدوین :

اسماعیل پورکاظم ؛ کارشناس ارشد زراعت،  

مدرّس دانشگاه جامع علمی کاربردی گیلان 


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط درخشش پنهــــان در چهارشنبه ۲۹ بهمن۱۳۹۳ و ساعت 16:42 |

"هيوج كالچر" (Hugekulture)

 

گردآوري و تدوين :

اسماعيل پوركاظم ؛ كارشناس ارشد زراعت ،

 مدرس دانشگاه جامع علمي كاربردي گيلان

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط درخشش پنهــــان در پنجشنبه ۲۴ بهمن۱۳۹۲ و ساعت 14:22 |

" پرماكالچر ۲ " ؛ "permaculture 2"

 

گردآوري و تدوين :

اسماعيل پوركاظم ؛ كارشناس ارشد زراعت ،

مدرس دانشگاه جامع علمي كاربردي گيلان

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط درخشش پنهــــان در شنبه ۱۹ بهمن۱۳۹۲ و ساعت 21:27 |

" پرماكالچر ۱ " ؛ "permaculture 1"

 

گردآوري و تدوين :

اسماعيل پوركاظم ؛ كارشناس ارشد زراعت ،

مدرس دانشگاه جامع علمي كاربردي گيلان

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط درخشش پنهــــان در شنبه ۱۹ بهمن۱۳۹۲ و ساعت 21:16 |

" اتيولاسيون گياهان " ؛ " Plants etiolation "

 

گردآوري و تدوين :

اسماعيل پوركاظم ؛ كارشناس ارشد زراعت ،

 مدرس دانشگاه جامع علمي كاربردی گيلان

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط درخشش پنهــــان در جمعه ۱۱ بهمن۱۳۹۲ و ساعت 9:46 |