"بخش اوّل جدول عناوين مقالات منتشرۀ اين وبلاگ

  را در ادامـــه مطلب بخوانيـــــد" 


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط درخشش پنهــــان در چهارشنبه ۸ مهر۱۳۹۴ و ساعت 21:17 |

"بخش دوّم جدول عناوين مقالات منتشرۀ اين وبلاگ

  را در ادامـــه مطلب بخوانيـــــد"


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط درخشش پنهــــان در چهارشنبه ۸ مهر۱۳۹۴ و ساعت 21:13 |

قابل توجّه مراجعين وبلاگ :

خواننـــدگان وبلاگ مي تواننــد تصـاوير مرتبـط  

با مقـالات را از طريق ايميل دريافت نماينــد .

 

"عناوین دارای شمـاره بیانگر مقالاتی هستند که 

 در چند قسمت درج شده اند."

"بخش سوّم جدول عناوين مقالات منتشرۀ اين وبلاگ

  را در ادامـــه مطلب بخوانيـــــد"

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط درخشش پنهــــان در شنبه ۷ دی۱۳۹۲ و ساعت 18:27 |

"شناسایی و کنترل گیاه آبزی سالوینیا" ؛

"Salvinia ; introduce & control"

 

 

 

گردآوری و تدوین :

اسماعیل پورکاظم ؛ کارشناس ارشد زراعت ،

مدرّس دانشگاه جامع علمی کاربردی گیلان

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط درخشش پنهــــان در چهارشنبه ۲۱ بهمن۱۳۹۴ و ساعت 17:39 |

" شناسایی و کنترل گیاه آبزی شبدر چهار برگ "

Marsilea quadrifolia : introduce & control""

 

 

 

گردآوری و تدوین :

اسماعیل پورکاظم ؛ کارشناس ارشد زراعت ،

مدرّس دانشگاه جامع علمی کاربردی گیلان

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط درخشش پنهــــان در دوشنبه ۱۲ بهمن۱۳۹۴ و ساعت 19:7 |

"مشخصات و کنترل گیاه آبزی هیدریلا" ؛

"Hydrilla : introduce & control"

 

 

 

گردآوری و تدوین : 

اسماعیل پورکاظم ؛ کارشناس ارشد زراعت ،

مدرّس دانشگاه جامع علمی کاربردی گیلان

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط درخشش پنهــــان در یکشنبه ۴ بهمن۱۳۹۴ و ساعت 16:31 |

"پرورش و كنترل عدسك آبي 2" ؛   

" 2 Lemna: growing & control"

 

 

 

گردآوري و تدوين :

اسماعيل پوركاظم ؛ كارشناس ارشد زراعت ،

مدرّس دانشگاه جامع علمي كاربردي گيلان 

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط درخشش پنهــــان در شنبه ۵ دی۱۳۹۴ و ساعت 17:15 |

"پرورش و كنترل عدسك آبي 1" ؛   

" 1 Lemna: growing & control"

 

 

 

گردآوري و تدوين :

اسماعيل پوركاظم ؛ كارشناس ارشد زراعت ،

مدرّس دانشگاه جامع علمي كاربردي گيلان 

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط درخشش پنهــــان در شنبه ۵ دی۱۳۹۴ و ساعت 17:9 |

"تأثير جلبك هاي آبي- سبز در شاليزارها 2" ؛  

"Blue-green algae in rice fields 2"

 

 

 

گردآوري و تدوين :

اسماعيل پوركاظم ؛ كارشناس ارشد زراعت،

مدرّس دانشگاه جامع علمي كاربردي گيلان

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط درخشش پنهــــان در چهارشنبه ۲ دی۱۳۹۴ و ساعت 20:3 |

"تأثير جلبك هاي آبي- سبز در شاليزارها 1" ؛  

"Blue-green algae in rice fields 1"

 

 

 

گردآوري و تدوين :

اسماعيل پوركاظم ؛ كارشناس ارشد زراعت،

مدرّس دانشگاه جامع علمي كاربردي گيلان

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط درخشش پنهــــان در چهارشنبه ۲ دی۱۳۹۴ و ساعت 19:51 |

" برنج آپلند 3" ؛

"3 Upland rice"

 

 

 

گردآوری و تدوین :

اسماعیل پورکاظم ؛ کارشناس ارشد زراعت ،

مدرّس دانشگاه جامع علمی کاربردی گیلان 

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط درخشش پنهــــان در سه شنبه ۱۰ آذر۱۳۹۴ و ساعت 7:16 |

" برنج آپلند 2" ؛

"2 Upland rice"

 

 

 

گردآوری و تدوین :

اسماعیل پورکاظم ؛ کارشناس ارشد زراعت ،

مدرّس دانشگاه جامع علمی کاربردی گیلان 

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط درخشش پنهــــان در سه شنبه ۱۰ آذر۱۳۹۴ و ساعت 7:11 |

" برنج آپلند 1" ؛

"1 Upland rice"

 

 

 

گردآوری و تدوین :

اسماعیل پورکاظم ؛ کارشناس ارشد زراعت ،

مدرّس دانشگاه جامع علمی کاربردی گیلان 

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط درخشش پنهــــان در سه شنبه ۱۰ آذر۱۳۹۴ و ساعت 7:5 |

 گیاهان "ترانس ژن" يا "تراريخته" ؛

"  Transgenic Plants"

 

 

 

گردآوری و تدوین :

اسماعیل پورکاظم ؛ کارشناس ارشد زراعت ،

مدرّس دانشگاه جامع علمی کاربردی گيلان

 

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط درخشش پنهــــان در دوشنبه ۹ آذر۱۳۹۴ و ساعت 18:1 |

" يونجه درختي " ؛

"Tree medic"

 

 

 

گردآوري و تدوين :

اسماعيل پوركاظم ؛ كارشناس ارشد زراعت ،

مدرّس دانشگاه جامع علمي كاربردي گيلان

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط درخشش پنهــــان در دوشنبه ۹ آذر۱۳۹۴ و ساعت 6:25 |