« قابل توجّه مراجعين محتـــرم وبلاگ » 

 تصاوير مقاله مورد نظرتان را مي توانيد 

 از طريق ايميل دريافت داريد.

 مقالات شماره دار بخاطر كمبود فضاي   

تخصيصي در چند قسمت درج شده اند.

 سوابق انتشار مقالات وبلاگ در نشريات 

 تخصصي را در ادامه مطلب زير  بخوانيد.


موضوعات مرتبط: زراعت و اصلاح نباتات ، آب و خاک ، باغبانی ، گیاهان دارویی ، ادویه ای و آجيلي ، محیط زیست ، دامپروری ، دامپزشکی و آبزیان ، صنایع غذایی و فرآورده های جانبی ، ماشین آلات و مکانیزاسیون کشاورزی ، علف های هرز (گياهان زينتي،آسفالت،سبزيكاري،چمن)

ادامه مطلب
تاريخ : شنبه ۷ دی۱۳۹۲ | 18:27 | نویسنده : درخشش پنهــــان |

"رشادی؛ ارگانیزم مدل در پژوهش های بیولوژی گیاهی" :

"Arabidopsis as model organism for biology studies"

 

گردآوری و تدوین :

اسماعیل پورکاظم ؛ کارشناس ارشد زراعت،  

مدرّس دانشگاه جامع علمی کاربردی گیلان

 


موضوعات مرتبط: زراعت و اصلاح نباتات ، باغبانی ، دستاورد های جدید علمی در زمینه کشاورزی

ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه ۲۵ فروردین۱۳۹۴ | 19:3 | نویسنده : درخشش پنهــــان |

"سِزبانیا ؛ کود سبز شالیزار 3" :  

"Sesbania ; paddy`s green manure 3"

 

گردآوری و تدوین :

اسماعیل پورکاظم ؛ کارشناس ارشد زراعت،  

مدرّس دانشگاه جامع علمی کاربردی گیلان 


موضوعات مرتبط: زراعت و اصلاح نباتات ، آب و خاک ، محیط زیست ، علف هاي هرز شاليزار ، مدیریت کشاورزی ، دستاورد های جدید علمی در زمینه کشاورزی

ادامه مطلب
تاريخ : چهارشنبه ۲۹ بهمن۱۳۹۳ | 17:6 | نویسنده : درخشش پنهــــان |

"سِزبانیا ؛ کود سبز شالیزار 2" :  

"Sesbania ; paddy`s green manure 2"

 

گردآوری و تدوین :

اسماعیل پورکاظم ؛ کارشناس ارشد زراعت،  

مدرّس دانشگاه جامع علمی کاربردی گیلان


موضوعات مرتبط: زراعت و اصلاح نباتات ، آب و خاک ، محیط زیست ، علف هاي هرز شاليزار ، مدیریت کشاورزی ، دستاورد های جدید علمی در زمینه کشاورزی

ادامه مطلب
تاريخ : چهارشنبه ۲۹ بهمن۱۳۹۳ | 16:55 | نویسنده : درخشش پنهــــان |

"سِزبانیا ؛ کود سبز شالیزار 1" :  

"Sesbania ; paddy`s green manure 1"

 

گردآوری و تدوین :

اسماعیل پورکاظم ؛ کارشناس ارشد زراعت،  

مدرّس دانشگاه جامع علمی کاربردی گیلان 


موضوعات مرتبط: زراعت و اصلاح نباتات ، آب و خاک ، محیط زیست ، علف هاي هرز شاليزار ، مدیریت کشاورزی ، دستاورد های جدید علمی در زمینه کشاورزی

ادامه مطلب
تاريخ : چهارشنبه ۲۹ بهمن۱۳۹۳ | 16:42 | نویسنده : درخشش پنهــــان |

" يونجه درختي 2 " ؛  

"Tree medic 2"

گردآوري و تدوين :

اسماعيل پوركاظم ؛ كارشناس ارشد زراعت،  

مدرّس دانشگاه جامع علمي كاربردي گيلان


موضوعات مرتبط: زراعت و اصلاح نباتات ، آب و خاک ، محیط زیست ، دامپروری ، دامپزشکی و آبزیان ، دستاورد های جدید علمی در زمینه کشاورزی

ادامه مطلب
تاريخ : دوشنبه ۲۰ بهمن۱۳۹۳ | 18:35 | نویسنده : درخشش پنهــــان |

" يونجه درختي 1" ؛  

"Tree medic 1"

گردآوري و تدوين :

اسماعيل پوركاظم ؛ كارشناس ارشد زراعت،  

مدرّس دانشگاه جامع علمي كاربردي گيلان


موضوعات مرتبط: زراعت و اصلاح نباتات ، آب و خاک ، محیط زیست ، دامپروری ، دامپزشکی و آبزیان ، دستاورد های جدید علمی در زمینه کشاورزی

ادامه مطلب
تاريخ : دوشنبه ۲۰ بهمن۱۳۹۳ | 18:30 | نویسنده : درخشش پنهــــان |

" برنج رنگي " ؛  

" Color rice "

گردآوري و تدوين :

اسماعيل پوركاظم ؛ كارشناس ارشد زراعت،  

مدرّس دانشگاه جامع علمي كاربردي گيلان


موضوعات مرتبط: زراعت و اصلاح نباتات ، گیاهان دارویی ، ادویه ای و آجيلي ، دستاورد های جدید علمی در زمینه کشاورزی

ادامه مطلب
تاريخ : پنجشنبه ۲۹ آبان۱۳۹۳ | 23:2 | نویسنده : درخشش پنهــــان |

" برنج چسبناك 2 " ؛  

"Sticky or glutinous rice 2  "

گردآوري و تدوين :

اسماعيل پوركاظم ؛ كارشناس ارشد زراعت،  

مدرّس دانشگاه جامع علمي كاربردي گيلان


موضوعات مرتبط: زراعت و اصلاح نباتات

ادامه مطلب
تاريخ : شنبه ۲۴ آبان۱۳۹۳ | 17:50 | نویسنده : درخشش پنهــــان |

" برنج چسبناك 1 " ؛ 

 "Sticky or glutinous rice 1  "

 

گردآوري و تدوين :

اسماعيل پوركاظم ؛ كارشناس ارشد زراعت،  

مدرّس دانشگاه جامع علمي كاربردي گيلان


موضوعات مرتبط: زراعت و اصلاح نباتات

ادامه مطلب
تاريخ : شنبه ۲۴ آبان۱۳۹۳ | 17:20 | نویسنده : درخشش پنهــــان |

" برنج طلایی 2 " ؛ 

 " Golden rice 2 "

  

گردآوری و تدوین :

اسماعیل پورکاظم ؛ کارشناس ارشد زراعت؛  

مدرّس دانشگاه جامع علمی کاربردی گیلان


موضوعات مرتبط: زراعت و اصلاح نباتات ، گیاهان دارویی ، ادویه ای و آجيلي ، دستاورد های جدید علمی در زمینه کشاورزی

ادامه مطلب
تاريخ : شنبه ۱۷ آبان۱۳۹۳ | 17:26 | نویسنده : درخشش پنهــــان |

" برنج طلایی 1 " ؛ 

 " Golden rice 1 "

 

گردآوری و تدوین :

اسماعیل پورکاظم ؛ کارشناس ارشد زراعت؛  

مدرّس دانشگاه جامع علمی کاربردی گیلان


موضوعات مرتبط: زراعت و اصلاح نباتات ، گیاهان دارویی ، ادویه ای و آجيلي ، دستاورد های جدید علمی در زمینه کشاورزی

ادامه مطلب
تاريخ : شنبه ۱۷ آبان۱۳۹۳ | 17:9 | نویسنده : درخشش پنهــــان |

" برنج چهار كربنه " ؛

 " Rice C4 "

 

 گردآوري و تدوين :

اسماعيل پوركاظم ؛ كارشناس ارشد زراعت ،

 مدرّس دانشگاه جامع علمي كاربردي گيلان

 


موضوعات مرتبط: زراعت و اصلاح نباتات ، آب و خاک ، نهاده های کشاورزی (کود ، سم ، بذر ) ، دستاورد های جدید علمی در زمینه کشاورزی

ادامه مطلب
تاريخ : جمعه ۲ آبان۱۳۹۳ | 20:9 | نویسنده : درخشش پنهــــان |

" محصولات مقاوم به علفکش " ؛

 "Herbicide resistant crops"

 

 گردآوری و تدوین :

اسماعیل پورکاظم ؛ کارشناس ارشد زراعت ،

 مدرّس دانشگاه جامع علمی کاربردی گیلان

 


موضوعات مرتبط: زراعت و اصلاح نباتات ، باغبانی ، گیاهان دارویی ، ادویه ای و آجيلي ، محیط زیست ، علف های هرز (گياهان زينتي،آسفالت،سبزيكاري،چمن) ، علف هاي هرز شاليزار ، علف هاي هرز باغات ميوه ، دستاورد های جدید علمی در زمینه کشاورزی

ادامه مطلب
تاريخ : پنجشنبه ۲۴ مهر۱۳۹۳ | 23:34 | نویسنده : درخشش پنهــــان |

 گیاهان "ترانس ژن" يا "تراريخته" ؛

"  Transgenic Plants"

 

 گردآوری و تدوین :

اسماعیل پورکاظم ؛ کارشناس ارشد زراعت ،

مدرّس دانشگاه جامع علمی کاربردی گيلان

 


موضوعات مرتبط: زراعت و اصلاح نباتات ، باغبانی ، گیاهان دارویی ، ادویه ای و آجيلي ، محیط زیست ، آفات گیاهی ، بیماری های گیاهی ، دستاورد های جدید علمی در زمینه کشاورزی

ادامه مطلب
تاريخ : جمعه ۱۱ مهر۱۳۹۳ | 15:3 | نویسنده : درخشش پنهــــان |
.: Weblog Themes By VatanSkin :.