" برنج چهار كربنه " ؛

 " Rice C4 "

 

 گردآوري و تدوين :

اسماعيل پوركاظم ؛ كارشناس ارشد زراعت ،

 مدرّس دانشگاه جامع علمي كاربردي گيلان

 


موضوعات مرتبط: زراعت و اصلاح نباتات ، آب و خاک ، نهاده های کشاورزی (کود ، سم ، بذر ) ، دستاورد های جدید علمی در زمینه کشاورزی

ادامه مطلب
تاريخ : جمعه ۲ آبان۱۳۹۳ | 20:9 | نویسنده : درخشش پنهــــان |

" سيب زمينی برگ جديد " ؛

 "NewLeaf Potato "

 

 گردآوري و تدوين :

اسماعيل پوركاظم ؛ كارشناس ارشد زراعت ،

 مدرّس دانشگاه جامع علمي كاربردي گيلان

 


موضوعات مرتبط: زراعت و اصلاح نباتات ، محیط زیست ، آفات گیاهی ، بیماری های گیاهی ، مدیریت کشاورزی ، نهاده های کشاورزی (کود ، سم ، بذر ) ، دستاورد های جدید علمی در زمینه کشاورزی

ادامه مطلب
تاريخ : جمعه ۴ مهر۱۳۹۳ | 8:20 | نویسنده : درخشش پنهــــان |

" خاک دیاتومه " ؛

 " Diatomaceous earth "

 

گردآوری و تدوین :

اسماعیل پورکاظم ؛ کارشناس ارشد زراعت

عبدالحسین یوسفی مشهور ؛ کارشناس ارشد دامپروری

 (مدرسین دانشگاه جامع علمی کاربردی گیلان)

 


موضوعات مرتبط: زراعت و اصلاح نباتات ، باغبانی ، محیط زیست ، دامپروری ، دامپزشکی و آبزیان ، آفات گیاهی ، مدیریت کشاورزی ، نهاده های کشاورزی (کود ، سم ، بذر ) ، دستاورد های جدید علمی در زمینه کشاورزی

ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه ۲۴ تیر۱۳۹۳ | 17:41 | نویسنده : درخشش پنهــــان |

" كنترل شپشه برنج " ؛

" Rice weevil control "

 

 گردآوری و تدوين :

اسماعيل پوركاظم ؛ كارشناس ارشد زراعت ،

 مدرس دانشگاه جامع علمي كاربردي گيلان

 


موضوعات مرتبط: آفات گیاهی ، نهاده های کشاورزی (کود ، سم ، بذر ) ، دستاورد های جدید علمی در زمینه کشاورزی

ادامه مطلب
تاريخ : شنبه ۱۴ تیر۱۳۹۳ | 17:4 | نویسنده : درخشش پنهــــان |

"کنترل لیسه ها و حلزون ها ۲ " ؛

 " Slug & snail control 2 "

 

 

گردآوری و تدوین :

اسماعیل پورکاظم ؛ کارشناس ارشد زراعت ،

مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی گیلان

 


موضوعات مرتبط: زراعت و اصلاح نباتات ، باغبانی ، محیط زیست ، آفات گیاهی ، مدیریت کشاورزی ، نهاده های کشاورزی (کود ، سم ، بذر ) ، دستاورد های جدید علمی در زمینه کشاورزی

ادامه مطلب
تاريخ : دوشنبه ۹ تیر۱۳۹۳ | 21:28 | نویسنده : درخشش پنهــــان |

"کنترل لیسه ها و حلزون ها ۱ " ؛

 " Slug & snail control 1 "

 

 گردآوری و تدوین :

اسماعیل پورکاظم ؛ کارشناس ارشد زراعت ،

 مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی گیلان

 


موضوعات مرتبط: زراعت و اصلاح نباتات ، باغبانی ، محیط زیست ، آفات گیاهی ، مدیریت کشاورزی ، نهاده های کشاورزی (کود ، سم ، بذر ) ، دستاورد های جدید علمی در زمینه کشاورزی

ادامه مطلب
تاريخ : دوشنبه ۹ تیر۱۳۹۳ | 21:15 | نویسنده : درخشش پنهــــان |

"هيوج كالچر" (Hugekulture)

 

گردآوري و تدوين :

اسماعيل پوركاظم ؛ كارشناس ارشد زراعت ،

 مدرس دانشگاه جامع علمي كاربردي گيلان

 


موضوعات مرتبط: زراعت و اصلاح نباتات ، آب و خاک ، باغبانی ، محیط زیست ، نهاده های کشاورزی (کود ، سم ، بذر ) ، دستاورد های جدید علمی در زمینه کشاورزی

ادامه مطلب
تاريخ : پنجشنبه ۲۴ بهمن۱۳۹۲ | 14:22 | نویسنده : درخشش پنهــــان |

" پرماكالچر ۱ " ؛ "permaculture 1"

 

گردآوري و تدوين :

اسماعيل پوركاظم ؛ كارشناس ارشد زراعت ،

مدرس دانشگاه جامع علمي كاربردي گيلان

 


موضوعات مرتبط: زراعت و اصلاح نباتات ، آب و خاک ، باغبانی ، محیط زیست ، مدیریت کشاورزی ، نهاده های کشاورزی (کود ، سم ، بذر ) ، دستاورد های جدید علمی در زمینه کشاورزی

ادامه مطلب
تاريخ : شنبه ۱۹ بهمن۱۳۹۲ | 21:16 | نویسنده : درخشش پنهــــان |

" اثر گليفوسيت و علف كش هاي تركيبي بر علف هاي هرز باغات پسته كرمان"

"The effect of glyphos ate and herbicide combinations on pistachio garden weeds in kerman"

نويسندگان :

محمدحسن راشد محصل

مهدي نصيري محلاتي

اسماعيل پوركاظم

 

Rashed Mohassel M.H., Nassiri M., Poorkazem E.

 


موضوعات مرتبط: باغبانی ، علف هاي هرز باغات ميوه ، نهاده های کشاورزی (کود ، سم ، بذر ) ، دستاورد های جدید علمی در زمینه کشاورزی

ادامه مطلب
تاريخ : شنبه ۱۶ آذر۱۳۹۲ | 21:9 | نویسنده : درخشش پنهــــان |

گردآوري و تدوين :

اسماعيل پوركاظم ؛ كارشناس ارشد زراعت ، مدرس دانشگاه جامع علمي كاربردي گيلان

 


موضوعات مرتبط: زراعت و اصلاح نباتات ، باغبانی ، مدیریت کشاورزی ، نهاده های کشاورزی (کود ، سم ، بذر ) ، دستاورد های جدید علمی در زمینه کشاورزی

ادامه مطلب
تاريخ : شنبه ۲۰ مهر۱۳۹۲ | 23:31 | نویسنده : درخشش پنهــــان |

تصاوير مقاله : « روشنایی رشد گياهان» :

                          "Plants growth light"

گردآوري و تنظيم :

اسماعيل پوركاظم ؛ كارشناس ارشد زراعت ، مدرس دانشگاه جامع علمي كاربردي گيلان

 

 


موضوعات مرتبط: زراعت و اصلاح نباتات ، باغبانی ، مدیریت کشاورزی ، نهاده های کشاورزی (کود ، سم ، بذر ) ، دستاورد های جدید علمی در زمینه کشاورزی

ادامه مطلب
تاريخ : پنجشنبه ۱۸ مهر۱۳۹۲ | 20:34 | نویسنده : درخشش پنهــــان |

گردآوري و تدوين :

اسماعيل پوركاظم ؛ كارشناس ارشد زراعت ، مدرس دانشگاه جامع علمي كاربردي گيلان

 


موضوعات مرتبط: زراعت و اصلاح نباتات ، باغبانی ، مدیریت کشاورزی ، نهاده های کشاورزی (کود ، سم ، بذر ) ، دستاورد های جدید علمی در زمینه کشاورزی

ادامه مطلب
تاريخ : پنجشنبه ۱۸ مهر۱۳۹۲ | 20:30 | نویسنده : درخشش پنهــــان |

گردآوري و تدوين :

اسماعيل پوركاظم ؛ كارشناس ارشد زراعت ، مدرس دانشگاه جامع علمي كاربردي گيلان

 


موضوعات مرتبط: زراعت و اصلاح نباتات ، باغبانی ، مدیریت کشاورزی ، نهاده های کشاورزی (کود ، سم ، بذر ) ، دستاورد های جدید علمی در زمینه کشاورزی

ادامه مطلب
تاريخ : پنجشنبه ۱۸ مهر۱۳۹۲ | 20:27 | نویسنده : درخشش پنهــــان |
نگارنده : علی محبوب خمامی ؛ كارشناس ارشد خاكشناسي و محقق ايستگاه تحقيقات گل و گياهان زينتي لاهيجان

پست الكترونيك     Mahboub48@yahoo.com

 


موضوعات مرتبط: آب و خاک ، باغبانی ، محیط زیست ، نهاده های کشاورزی (کود ، سم ، بذر ) ، دستاورد های جدید علمی در زمینه کشاورزی ، مقالات منتخب از سایر نویسندگان

ادامه مطلب
تاريخ : چهارشنبه ۱۳ شهریور۱۳۹۲ | 20:46 | نویسنده : درخشش پنهــــان |

گردآوري و تدوين :  

اسماعيل پوركاظم؛ كارشناس ارشد زراعت، مدرس دانشگاه جامع علمي كاربردي گيلان

 


موضوعات مرتبط: آب و خاک ، محیط زیست ، مدیریت کشاورزی ، نهاده های کشاورزی (کود ، سم ، بذر ) ، دستاورد های جدید علمی در زمینه کشاورزی

ادامه مطلب
تاريخ : شنبه ۲۱ اردیبهشت۱۳۹۲ | 17:27 | نویسنده : درخشش پنهــــان |
.: Weblog Themes By VatanSkin :.