" خاک دیاتومه " ؛ " Diatomaceous earth "

 

گردآوری و تدوین :

اسماعیل پورکاظم ؛ کارشناس ارشد زراعت

عبدالحسین یوسفی مشهور ؛ کارشناس ارشد دامپروری

 (مدرسین دانشگاه جامع علمی کاربردی گیلان)

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط درخشش پنهــــان در سه شنبه 24 تیر1393 و ساعت 17:41 |

" كنترل شپشه برنج " ؛

" Rice weevil control "

 

 گردآوری و تدوين :

اسماعيل پوركاظم ؛ كارشناس ارشد زراعت ،

 مدرس دانشگاه جامع علمي كاربردي گيلان

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط درخشش پنهــــان در شنبه 14 تیر1393 و ساعت 17:4 |

"کنترل لیسه ها و حلزون ها ۲ " ؛

 " Slug & snail control 2 "

 

 

گردآوری و تدوین :

اسماعیل پورکاظم ؛ کارشناس ارشد زراعت ،

مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی گیلان

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط درخشش پنهــــان در دوشنبه 9 تیر1393 و ساعت 21:28 |

"کنترل لیسه ها و حلزون ها ۱ " ؛

 " Slug & snail control 1 "

 

 گردآوری و تدوین :

اسماعیل پورکاظم ؛ کارشناس ارشد زراعت ،

 مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی گیلان

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط درخشش پنهــــان در دوشنبه 9 تیر1393 و ساعت 21:15 |

"هيوج كالچر" (Hugekulture)

 

گردآوري و تدوين :

اسماعيل پوركاظم ؛ كارشناس ارشد زراعت ،

 مدرس دانشگاه جامع علمي كاربردي گيلان

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط درخشش پنهــــان در پنجشنبه 24 بهمن1392 و ساعت 14:22 |

" پرماكالچر ۱ " ؛ "permaculture 1"

 

گردآوري و تدوين :

اسماعيل پوركاظم ؛ كارشناس ارشد زراعت ،

مدرس دانشگاه جامع علمي كاربردي گيلان

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط درخشش پنهــــان در شنبه 19 بهمن1392 و ساعت 21:16 |

" اثر گليفوسيت و علف كش هاي تركيبي بر علف هاي هرز باغات پسته كرمان"

"The effect of glyphos ate and herbicide combinations on pistachio garden weeds in kerman"

نويسندگان :

محمدحسن راشد محصل

مهدي نصيري محلاتي

اسماعيل پوركاظم

 

Rashed Mohassel M.H., Nassiri M., Poorkazem E.

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط درخشش پنهــــان در شنبه 16 آذر1392 و ساعت 21:9 |

گردآوري و تدوين :

اسماعيل پوركاظم ؛ كارشناس ارشد زراعت ، مدرس دانشگاه جامع علمي كاربردي گيلان

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط درخشش پنهــــان در شنبه 20 مهر1392 و ساعت 23:31 |

تصاوير مقاله : « روشنایی رشد گياهان» :

                          "Plants growth light"

گردآوري و تنظيم :

اسماعيل پوركاظم ؛ كارشناس ارشد زراعت ، مدرس دانشگاه جامع علمي كاربردي گيلان

 

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط درخشش پنهــــان در پنجشنبه 18 مهر1392 و ساعت 20:34 |

گردآوري و تدوين :

اسماعيل پوركاظم ؛ كارشناس ارشد زراعت ، مدرس دانشگاه جامع علمي كاربردي گيلان

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط درخشش پنهــــان در پنجشنبه 18 مهر1392 و ساعت 20:30 |

گردآوري و تدوين :

اسماعيل پوركاظم ؛ كارشناس ارشد زراعت ، مدرس دانشگاه جامع علمي كاربردي گيلان

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط درخشش پنهــــان در پنجشنبه 18 مهر1392 و ساعت 20:27 |
نگارنده : علی محبوب خمامی ؛ كارشناس ارشد خاكشناسي و محقق ايستگاه تحقيقات گل و گياهان زينتي لاهيجان

پست الكترونيك     Mahboub48@yahoo.com

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط درخشش پنهــــان در چهارشنبه 13 شهریور1392 و ساعت 20:46 |

گردآوري و تدوين :  

اسماعيل پوركاظم؛ كارشناس ارشد زراعت، مدرس دانشگاه جامع علمي كاربردي گيلان

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط درخشش پنهــــان در شنبه 21 اردیبهشت1392 و ساعت 17:27 |

گردآوري و تدوين :  

اسماعيل پوركاظم؛ كارشناس ارشد زراعت، مدرس دانشگاه جامع علمي كاربردي گيلان

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط درخشش پنهــــان در شنبه 21 اردیبهشت1392 و ساعت 17:17 |

کتاب : "Seed testing "

نویسنده : "John Stewart Remington "

مترجم : اسماعیل پورکاظم ؛ کارشناس ارشد زراعت ، مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی گیلان 


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط درخشش پنهــــان در پنجشنبه 16 شهریور1391 و ساعت 10:50 |

کتاب : "Seed testing "

نویسنده : "John Stewart Remington "

مترجم : اسماعیل پورکاظم ؛ کارشناس ارشد زراعت ، مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی گیلان 


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط درخشش پنهــــان در پنجشنبه 16 شهریور1391 و ساعت 10:2 |