" كنترل شپشه برنج " ؛

" Rice weevil control "

 

 

 

گردآوری و تدوين :

اسماعيل پوركاظم ؛ كارشناس ارشد زراعت ،

مدرس دانشگاه جامع علمي كاربردي گيلان

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط درخشش پنهــــان در یکشنبه ۸ آذر۱۳۹۴ و ساعت 5:41 |

" برنج رنگي " ؛

" Color rice "

 

 

گردآوري و تدوين :

اسماعيل پوركاظم ؛ كارشناس ارشد زراعت،

مدرّس دانشگاه جامع علمي كاربردي گيلان 

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط درخشش پنهــــان در سه شنبه ۳ آذر۱۳۹۴ و ساعت 17:18 |

"هيوج كالچر" (Hugekulture)

 

گردآوري و تدوين :

اسماعيل پوركاظم ؛ كارشناس ارشد زراعت ،

 مدرس دانشگاه جامع علمي كاربردي گيلان

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط درخشش پنهــــان در پنجشنبه ۲۴ بهمن۱۳۹۲ و ساعت 14:22 |

" پرماكالچر ۱ " ؛ "permaculture 1"

 

گردآوري و تدوين :

اسماعيل پوركاظم ؛ كارشناس ارشد زراعت ،

مدرس دانشگاه جامع علمي كاربردي گيلان

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط درخشش پنهــــان در شنبه ۱۹ بهمن۱۳۹۲ و ساعت 21:16 |

" اثر گليفوسيت و علف كش هاي تركيبي بر علف هاي هرز باغات پسته كرمان"

"The effect of glyphos ate and herbicide combinations on pistachio garden weeds in kerman"

نويسندگان :

محمدحسن راشد محصل

مهدي نصيري محلاتي

اسماعيل پوركاظم

 

Rashed Mohassel M.H., Nassiri M., Poorkazem E.

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط درخشش پنهــــان در شنبه ۱۶ آذر۱۳۹۲ و ساعت 21:9 |

گردآوري و تدوين :

اسماعيل پوركاظم ؛ كارشناس ارشد زراعت ، مدرس دانشگاه جامع علمي كاربردي گيلان

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط درخشش پنهــــان در شنبه ۲۰ مهر۱۳۹۲ و ساعت 23:31 |

تصاوير مقاله : « روشنایی رشد گياهان» :

                          "Plants growth light"

گردآوري و تنظيم :

اسماعيل پوركاظم ؛ كارشناس ارشد زراعت ، مدرس دانشگاه جامع علمي كاربردي گيلان

 

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط درخشش پنهــــان در پنجشنبه ۱۸ مهر۱۳۹۲ و ساعت 20:34 |

گردآوري و تدوين :

اسماعيل پوركاظم ؛ كارشناس ارشد زراعت ، مدرس دانشگاه جامع علمي كاربردي گيلان

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط درخشش پنهــــان در پنجشنبه ۱۸ مهر۱۳۹۲ و ساعت 20:30 |

گردآوري و تدوين :

اسماعيل پوركاظم ؛ كارشناس ارشد زراعت ، مدرس دانشگاه جامع علمي كاربردي گيلان

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط درخشش پنهــــان در پنجشنبه ۱۸ مهر۱۳۹۲ و ساعت 20:27 |
نگارنده : علی محبوب خمامی ؛ كارشناس ارشد خاكشناسي و محقق ايستگاه تحقيقات گل و گياهان زينتي لاهيجان

پست الكترونيك     Mahboub48@yahoo.com

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط درخشش پنهــــان در چهارشنبه ۱۳ شهریور۱۳۹۲ و ساعت 20:46 |

گردآوري و تدوين :  

اسماعيل پوركاظم؛ كارشناس ارشد زراعت، مدرس دانشگاه جامع علمي كاربردي گيلان

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط درخشش پنهــــان در شنبه ۲۱ اردیبهشت۱۳۹۲ و ساعت 17:27 |

گردآوري و تدوين :  

اسماعيل پوركاظم؛ كارشناس ارشد زراعت، مدرس دانشگاه جامع علمي كاربردي گيلان

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط درخشش پنهــــان در شنبه ۲۱ اردیبهشت۱۳۹۲ و ساعت 17:17 |

کتاب : "Seed testing "

نویسنده : "John Stewart Remington "

مترجم : اسماعیل پورکاظم ؛ کارشناس ارشد زراعت ، مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی گیلان 


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط درخشش پنهــــان در پنجشنبه ۱۶ شهریور۱۳۹۱ و ساعت 10:50 |

کتاب : "Seed testing "

نویسنده : "John Stewart Remington "

مترجم : اسماعیل پورکاظم ؛ کارشناس ارشد زراعت ، مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی گیلان 


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط درخشش پنهــــان در پنجشنبه ۱۶ شهریور۱۳۹۱ و ساعت 10:2 |

تحقیق و تدوین :

سیّد جواد معزّی ... کارشناس زراعت برنج

اسماعیل پورکاظم ... کارشناس ارشد زراعت

ح.شکری واحد..کارشناس ارشد خاکشناسی

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط درخشش پنهــــان در چهارشنبه ۱۰ اسفند۱۳۹۰ و ساعت 9:3 |