داستان30) : "پسر ببر ؛ افسانه ای قدیمی از کشور چین" (Tiger son ; An ancient Chinese tale) - شنبه دوازدهم فروردین ۱۳۹۱
داستان29) : ماجرای یک دوستی (A Tale of Friendship ) - شنبه دوازدهم فروردین ۱۳۹۱
چهار شنبه سوری ؛ جشن ملی سرور و شادمانی - جمعه یازدهم فروردین ۱۳۹۱
« بررسی تاثیرات کاغذ مومی ، کاغذ روغنی و واکس محافظ مرکبات نوع سیتراسول-آ » - سه شنبه شانزدهم اسفند ۱۳۹۰
« آشنائي و اهميت ميكوتوكسين ها (Mycotoxins) روي محصولات غذائي با تاكيد روي افلاتوكسين (Aflatoxin) با - سه شنبه شانزدهم اسفند ۱۳۹۰
لکه سیاه رز و اهمیت آن در استان گیلان (Marssonia rosae (Lib). Lind) - سه شنبه شانزدهم اسفند ۱۳۹۰
« شناسائی و بررسی بیماری لکه غربالی درختچه زینتی جل یا غار گیلاس - سه شنبه شانزدهم اسفند ۱۳۹۰
« شناسائی و معرفی بیماری لکه قهوه ای برگ سیکاس (Cycas revolutea) در ایران » - سه شنبه شانزدهم اسفند ۱۳۹۰
« شناسائی عوامل بیماری زای قارچی گندم و جو در گیلان و تعیین اهمیت اقتصادی آنها » - سه شنبه شانزدهم اسفند ۱۳۹۰
« قارچ های جدا شده از فندق، خسارت و اهمیت اقتصادی آنها در گیلان » - سه شنبه شانزدهم اسفند ۱۳۹۰
« بررسی تاثیر کاغذ روغنی(Oil paper) در جلوگیری از قارچ زدگی میوه پرتقال در انبار » - سه شنبه شانزدهم اسفند ۱۳۹۰
« بیماری قارچی سفیدک پودری یا سطحی Oidium yeni درختچه گل توری، خسارت و روشهای کنترل آن در گیلان » - سه شنبه شانزدهم اسفند ۱۳۹۰
« بررسی و شناسائی علل خشکیدگی و شانکر (زخم) سرشاخه های درختچه زینتی مرجان در گیلان » - سه شنبه شانزدهم اسفند ۱۳۹۰
« شناسائی عوامل بیماریزای قارچی حبوبات در گیلان و تعیین اهمیت اقتصادی آنها » - سه شنبه شانزدهم اسفند ۱۳۹۰
« مبارزه شیمیایی با علفهای هرز شالیزارها (2)» "chemical control of rice weeds" - پنجشنبه یازدهم اسفند ۱۳۹۰
« مبارزه شیمیایی با علفهای هرز شالیزارها (1)» "chemical control of rice weeds" - پنجشنبه یازدهم اسفند ۱۳۹۰
« نقش مسئله یابی مشارکتی در تولید برنج کشور (2)» "Participatory problem identification for rice prod - پنجشنبه یازدهم اسفند ۱۳۹۰
« نقش مسئله یابی مشارکتی در تولید برنج کشور (1)» "Participatory problem identification for rice prod - پنجشنبه یازدهم اسفند ۱۳۹۰
« كنترل ميكروبي حشرات زيان آور زراعت برنج (3)» "microbial control of insect on rice" - پنجشنبه یازدهم اسفند ۱۳۹۰
« كنترل ميكروبي حشرات زيان آور زراعت برنج (2)» "microbial control of insect on rice" - پنجشنبه یازدهم اسفند ۱۳۹۰
« كنترل ميكروبي حشرات زيان آور زراعت برنج (1)» "microbial control of insect on rice" - پنجشنبه یازدهم اسفند ۱۳۹۰
« كاربرد فنآوری نانو در زراعت برنج (4)» "Application of nano-technology for rice production" - چهارشنبه دهم اسفند ۱۳۹۰
« كاربرد فنآوری نانو در زراعت برنج (3)» "Application of nano-technology for rice production" - چهارشنبه دهم اسفند ۱۳۹۰
« كاربرد فنآوری نانو در زراعت برنج (2)» "Application of nano-technology for rice production" - چهارشنبه دهم اسفند ۱۳۹۰
« كاربرد فنآوری نانو در زراعت برنج (1)» "Application of nano-technology for rice production" - چهارشنبه دهم اسفند ۱۳۹۰
« مصرف کودهای بیولوژیک در شالیزارها (3)» "biologic fertilizers application in paddy-fields" - چهارشنبه دهم اسفند ۱۳۹۰
« مصرف کودهای بیولوژیک در شالیزارها (2)» "biologic fertilizers application in paddy-fields" - چهارشنبه دهم اسفند ۱۳۹۰
« مصرف کودهای بیولوژیک در شالیزارها (1)» "biologic fertilizers application in paddy-fields" - چهارشنبه دهم اسفند ۱۳۹۰
« تأثیرکودهای ازته بررشد و عملکردگیاه برنج (2)» "Effect of N fertilizers on rice plant" - چهارشنبه دهم اسفند ۱۳۹۰
« تأثیرکودهای ازته بررشد و عملکردگیاه برنج (1)» "Effect of N fertilizers on rice plant" - چهارشنبه دهم اسفند ۱۳۹۰
« آشنایی با گیاه شناور آزولا (2)» "Azolla in paddy-field" - سه شنبه نهم اسفند ۱۳۹۰
« آشنایی با گیاه شناور آزولا (1)» "Azolla in paddy-field" - سه شنبه نهم اسفند ۱۳۹۰
« شناسایی علفهای هرز مزارع برنج ایران (2)» "Paddy-Rice Weeds of Iran" - دوشنبه هشتم اسفند ۱۳۹۰
« شناسایی علفهای هرز مزارع برنج ایران (1)» "Paddy-Rice Weeds of Iran" - دوشنبه هشتم اسفند ۱۳۹۰
« حوزۀ آبی رودخانه و سد سفیدرود (2)» "Safeed-Rood Dam & River" - دوشنبه هشتم اسفند ۱۳۹۰
« حوزۀ آبی رودخانه و سد سفیدرود (1)» "Safeed-Rood Dam & River" - دوشنبه هشتم اسفند ۱۳۹۰
« طرح تجهیز و نوسازی شالیزارها (3)» "Equipping & Renovation of puddy-lands" - یکشنبه هفتم اسفند ۱۳۹۰
« طرح تجهیز و نوسازی شالیزارها (2)» "Equipping & Renovation of puddy-lands" - یکشنبه هفتم اسفند ۱۳۹۰
« طرح تجهیز و نوسازی شالیزارها (1)» "Equipping & Renovation of puddy-lands" - یکشنبه هفتم اسفند ۱۳۹۰
« ارقام اصلاح شدۀ برنج ایران (2)» "Rice improved cultivars in Iran" - یکشنبه هفتم اسفند ۱۳۹۰
« ارقام اصلاح شدۀ برنج ایران (1)» "Rice improved cultivars in Iran" - یکشنبه هفتم اسفند ۱۳۹۰
« بیماری های ویروسی گیاه برنج (2)» "Rice virus diseases" - شنبه ششم اسفند ۱۳۹۰
« بیماری های ویروسی گیاه برنج (1)» "Rice virus diseases" - شنبه ششم اسفند ۱۳۹۰
« بررسی تأثیرات شوری بر رشد و عملکرد گیاه برنج (2)» " salinity effects on rice plant " - شنبه ششم اسفند ۱۳۹۰
« بررسی تأثیرات شوری بر رشد و عملکرد گیاه برنج (1)» " salinity effects on rice plant " - شنبه ششم اسفند ۱۳۹۰
« تأثیر کاربرد فسفر بر رشد و عملکرد گیاه برنج (3)» " effect of phosphate on rice plant " - جمعه پنجم اسفند ۱۳۹۰
« تأثیر کاربرد فسفر بر رشد و عملکرد گیاه برنج (2)» " effect of phosphate on rice plant " - جمعه پنجم اسفند ۱۳۹۰
« تأثیر کاربرد فسفر بر رشد و عملکرد گیاه برنج (1)» " effect of phosphate on rice plant " - جمعه پنجم اسفند ۱۳۹۰
« ارقام برنج بومی گیلان (5)» " rice nation cultivars of guilan " - جمعه پنجم اسفند ۱۳۹۰
« ارقام برنج بومی گیلان (4)» " rice nation cultivars of guilan " - جمعه پنجم اسفند ۱۳۹۰